4 évfolyamos gimnázium

Felvételi tájékoztató

0004 Német nemzetiségi kétnyelvű 4 évfolyamos gimnázium

A felvehető létszám maximum 26 fő.

Várunk minden olyan tanulót – függetlenül attól, hogy nemzetiségi általános iskolába    járt-e -, aki német nyelvtudással rendelkezik.

A központi felvételi eljárás az általános rend szerint történik.

A hatályos rendelkezés értelmében a tanulóknak központi felvételi vizsgát (matematika, magyar nyelv) kell írniuk. Központi felvételi vizsgát intézményünk is szervez. A központi írásbeli vizsga matematika eredményét beszámítjuk, a vizsga magyar nyelv részének eredményét nem vesszük figyelembe.

A magyar központi feladatsor helyett német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk az általunk meghirdetett helyi felvételi során. A feladatsor nyelvtani követelménye lefedi az általános iskolák számára kiadott kerettantervek előírásait.

(Ige-igeidők; kijelentő mód; feltételes mód; felszólító mód; elváló, nem elváló igekötők; visszaható igék; főnév ragozása; melléknévragozás és fokozás; elöljárószók; névmás – személyes, kérdő, birtokos, határozatlan, visszaható, vonatkozó; kötőszók – mellérendelő kötőszók, okhatározói kötőszók (weil, denn); mondattan – kijelentő, kérdő mondat, indirekt kérdő mondat (ob), felszólító, óhajtó mondat)

A helyi felvételi vizsgánkon a szóbeli meghallgatás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi órákon. A beszélgetés alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintő témák képezik.

(Familie, Schule, Unterricht, Arbeit, Wohnung, Wohnort, Verkehr, Urlaub, Reise, Tagesablauf, Freizeit, Einkauf, Ernährung, Gesundheit, gesunde Ernährung, Sport, Wetter, Computer und Internet)

Központi felvételi vizsga helye és időpontja:

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2019. január 19.              szombat              10.00

2019. január 24.              csütörtök            14.00 (pótló központi írásbeli felvételi vizsga)

Helyi felvételi vizsga helye és időpontja:

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2019. február 26.             kedd                       15.00   (írásbeli vizsga)

2019. március 5-6-7.         kedd-szerda-csütörtök               14.00   (szóbeli vizsga, írásbeli értesítést küldünk)

A központi és helyi felvételi eredményeken kívül a felvételi eljárás során figyelembe vesszük a 7. év végén és a 8. év félévkor szerzett, készségtárgyak nélküli tanulmányi átlagot.

A vizsgázó teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi felvételi           25%     (max. 50 pont)

Német helyi írásbeli felvételi              25%     (max. 50 pont)

Német helyi szóbeli felvételi              25%     (max. 50 pont)

Tanulmányi eredmény                       25%     (max. 50 pont)

 

A felvételizők 25 többletpontot szerezhetnek az alábbi feltételek teljesülésével:

– német nemzetiségi általános iskolában tanult (5 pont),

– német nyelven tanult tantárgyakat (két szabadon választott tantárgy a népismeret kivételével) (az elért eredmények függvényében maximum 10 pont),

– német nemzetiségi kötődéssel rendelkezik (egyesületi / önkormányzati / iskolai igazolás, megyei / országos szintű nemzetiségi versenyeredmények) (maximum 10 pont).

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga matematika részének, a helyi felvételi vizsga eredményeinek és a többletpontok összegének rangsorolásával történik.

Elutasítjuk azokat a tanulókat, akik a helyi német felvételi vizsgán legalább 60 pontot nem érnek el, illetve a tanulmányi átlaguk 3,8 (38 pont) alatt van.

 

Általános információk

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium / Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim

Az intézmény egyedi kódszáma:  200410

Címe:                   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.

Telefon:               26/330-140

Fax:                    26/330-139

E-mail:               gimi1@t-online.hu

Igazgató és pályaválasztási felelős: Szabóné Bogár Erika

Központi felvételi vizsgára 2018. december 7-ig lehet jelentkezni intézményünkben.

Középiskolai jelentkezési határidő: 2019. február 18.

Oktatott idegen nyelv: angol

A négyosztályos, illetve nyelvi előkészítő osztályok esetében a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

A hozott tanulmányi eredmények figyelembevételéhez kérjük a négyosztályos és nyelvi előkészítők esetében a hetedik év végi és nyolcadik félévi bizonyítvány fénymásolatát.

A többletpontok érvényesítéséhez kérjük, az iskola honlapjáról letölthető nyilatkozatot kitölteni és a jelentkezési lappal együtt leadni szíveskedjenek!

SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk.

Az iskola saját kollégiummal (70 fő) rendelkezik.

Nyílt napok: 

2018. október 13. szombat 8:30 és 2018. december 1. szombat 8:30                           

 

Dokumentumok