6 évfolyamos gimnázium

Felvételi tájékoztató

0006 Német nemzetiségi kétnyelvű hat évfolyamos gimnázium

A felvehető létszám maximum 60 fő.

Várunk minden olyan tanulót, aki hatosztályos gimnáziumi képzésünkben szeretne részt venni.

A hetedik évfolyamtól kezdődően – nyelvtudásuktól függően – a tanulók különböző szinten tanulják a tantárgyakat német nyelven: történelem, földrajz, német nemzetiségi népismeret, erkölcstan/hittan, testnevelés, ének, nemzetiségi tánc, (matematika).

Kilencedik évfolyamtól minden tanuló német nyelven tanulja a fent felsorolt tárgyakat, illetve az óratervben meghatározott tantárgyakat.

A tanulókat tanulmányi eredményük alapján rangsoroljuk. Az 5. osztály év végén és a hatodik osztály félévében kapott osztályzatokból átlagot számítunk készségtárgyak nélkül. Elérhető felvételi pontszám: 200 pont.

A felvételizők 25 többletpontot szerezhetnek az alábbi feltételek teljesülésével:

– német nemzetiségi általános iskolában tanult (5 pont),

– német nyelven tanult tantárgyakat (két szabadon választott tantárgy a népismeret kivételével) (az elért eredmények függvényében maximum 10 pont),

– német nemzetiségi kötődéssel rendelkezik (egyesületi / önkormányzati / iskolai igazolás, megyei / országos szintű nemzetiségi versenyeredmények) (maximum 10 pont).

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján kapott pontok és a többletpontok összegének rangsorolásával történik.

Elutasítjuk a 3,8 átlag alatti jelentkezőket.

 

Általános információk

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium / Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim

Az intézmény egyedi kódszáma:  200410

Címe:                   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.

Telefon:               26/330-140

Fax:                    26/330-139

E-mail:                gimi1@t-online.hu

Igazgató és pályaválasztási felelős: Szabóné Bogár Erika

Középiskolai jelentkezési határidő: 2019. február 18.

Oktatott idegen nyelv: angol

A hatosztályos gimnáziumi képzésnél az ötödik év végi és hatodik féléves jegyeket fel kell tüntetni a jelentkezési lapon. A 6. osztályos félévi bizonyítvány fénymásolatát csatolni kell az iskolában leadott jelentkezési laphoz.

A többletpontok érvényesítéséhez kérjük, az iskola honlapjáról letölthető nyilatkozatot kitölteni és a jelentkezési lappal együtt leadni szíveskedjenek!

SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk.

Az iskola saját kollégiummal (70 fő) rendelkezik.

Nyílt napok:

2018. október 13. szombat 8.30 és 2018. december 1. szombat 8.30                            

Dokumentumok