6 évfolyamos gimnázium

Várunk minden olyan tanulót, aki hatosztályos gimnáziumi képzésünkben szeretne részt venni a következő feltételek mellett.

A hetedik évfolyamtól kezdődően – nyelvtudásuktól függően – a tanulók különböző tantárgyakat tanulnak német nyelven. A gyengébb nyelvtudással rendelkezők vagy németül nem beszélők csak a készségtárgyakat (német nemzetiségi tánc, vizuális kultúra, testnevelés, ének), a jó német nyelvtudással rendelkezők emellett történelmet, földrajzot, erkölcstan, német nemzetiségi népismeretet tanulnak németül.

Kilencedik évfolyamtól minden tanuló német nyelven tanulja a felsorolt tantárgyakat.

Az iskolánkban második idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják a diákok.

Felvételi tájékoztató

A tanulókat tanulmányi eredményük alapján rangsoroljuk, illetve elutasítjuk a 3,8 átlag alatt jelentkezőket.

Az 5. osztály év végén és a hatodik osztály félévében kapott osztályzatokból átlagot számítunk készségtárgyak nélkül.

A felvehető létszám maximum 60 fő.

Középiskolai jelentkezési határidő: 2017. február 15.

A hatosztályos gimnáziumi képzés esetében a jelentkezési lapok 2017. január végétől iskolákban is igényelhető az iskolatitkárnál vagy letölthető az www.oktatas.hu honlapról.

A hatosztályos gimnáziumi képzésnél az ötödik év végi és hatodik féléves bizonyítványok fénymásolatát kérjük.

Általános információk

SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk.

Az iskola saját kollégiummal (70 fő) rendelkezik.

Dokumentumok