Igazgatói köszöntő

Iskolánk Pilisvörösváron, az ország egyik legnagyobb lélekszámú német nemzetiségi településén működő országos beiskolázású középiskola. Fenntartónk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.  Intézményünkben hat- és négyosztályos, illetve nyelvi előkészítő évfolyammal megalapozott kétnyelvű német nemzetiségi oktatás zajlik.

Hon­la­punkon olyan köz­ér­de­kű, hasz­nos in­for­má­ci­ó­kkal találkozhat, ame­lyek segítségével betekintést nyerhet iskolánk életébe. Megismerheti a ná­lunk fo­lyó ok­ta­tást, a pedagógiai munkánkat, a mindennapjainkat, a di­ák­életet, az aktuális eseményeket. Nemcsak a jelenünkről, hanem az iskola fél évszázados múltjáról is képet kaphat. Honlapunk megtekintéséhez jó „böngészést” kívánok!

Szabóné Bogár Erika, igazgató