Alapítványi beszámoló – támogatás kérése

Tisztelt Támogatóink, kedves Szülők!

 

Több mint egy év telt el azóta, hogy személyesen köszönthettem Önöket a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány nevében iskolánk hagyományos alapítványi bálján, a Schiller-bálon, ami a legtöbbünk, így az iskola számára is az utolsó közösségi esemény volt az elmúlt egy évben. Ahogy akkori beszédemben utaltam rá, az évek során a rendezvény elnevezése változott, de a célja mindig ugyanaz maradt: az önfeledt szórakozáson, valamint a nemzetiségi hagyományok megélésén és továbbadásán túl az Alapítványon keresztül támogatást nyújtani iskolánk tehetséges vagy éppen rászoruló tanulóinak, valamint segíteni a gimnázium munkáját az alapító okiratban részletesen megfogalmazott célok elérése érdekében.

Sajnos az elmúlt immár több mint egy év nem az önfeledt szórakozásról szólt. Ez az időszak azonban több mindenre lehetőséget nyújtott számunkra, a Friedrich Schiller Gimnázium diákjai, tanárai és szülői számára is. Amikor az ember a négy fal közé szorul, lehetősége van kicsit magába is tekintenie, összegezni, rendezni a dolgait. Ugyanakkor lehetősége van újakat is megismerni, felfedezni, ezáltal pedig könnyebben alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Számunkra az elmúlt egy év az online oktatáshoz való alkalmazkodásról és az abban rejlő lehetőségek felismeréséről szólt, hiszen ahhoz, hogy továbbra is biztosítani tudjuk gyermekeink színvonalas oktatását, fejlődésre, fejlesztésre, megújulásra volt szükségünk. Ennek egyik feltétele volt, hogy diákjaink és pedagógus kollégáink számára – aki igényelte – megfelelő infrastrukturális hátteret szolgáltassunk a digitális oktatás során.

Emellett természetesen továbbra is gondot fordítottunk szociálisan rászoruló diákjaink támogatására, illetve tehetséges gyermekeink eredményes tanulmányi teljesítményének tanév végi értékelésére, díjazására is, amit idén rendhagyó módon és körülmények között vehettek át kitűnő és jeles tanulóink. Rajtuk kívül – a szokásainknak megfelelően – elismerésben részesültek a közösségért kiemelkedően tevékenykedők is. Hagyomány iskolánkban a végzős osztályok legjobb tanulói közül megválasztani az „Év tanulóját”, amit a tantestület adományoz az arra leginkább érdemes tanulónak. A kitüntetett a díszoklevél mellé idén is pénzjutalmat vehetett át az Alapítványtól. Mellette még egy végzős tanulónk részesült pénzdíjazásban 6 éves kitűnő tanulmányi eredményéért. Rajtuk kívül alapítványi támogatást kaptak azok a diákjaink is, akiket a digitális tanrendben továbbra is működő országos versenyekre neveztek felkészítő tanáraik.

Az idei tanévet a folyamatos bizonytalanság jellemzi a kezdetektől fogva. Ennek ellenére sikerült megszervezni bejövő diákjaink számára a hagyományos évkezdő közösségépítő gólyatáborunkat Városlődön az Alapítvány támogatásával. Már ott kiemelt figyelmet fordítottunk a higiéniára és az egészség megóvására, így nagy mennyiségű fertőtlenítő- és tisztítószert szereztünk be a szokásos tábori kellékeken kívül. Ezek mellett minden diák és tanár számára rendeltünk schilleres logóval ellátott szájmaszkot az egészségvédelem érdekében, amit aztán az iskola összes többi tanulója és dolgozója számára is biztosítottunk (összesen 700 db-ot).

Összegezve elmondható, hogy igyekeztünk a támogatást széleskörűen, sok szempontot figyelembe véve felhasználni. Bízunk benne, hogy a jövőben is legalább ilyen mértékben tudjuk segíteni tehetséges és rászoruló tanulóinkat az Önök nagylelkű támogatása, valamint adójuk Alapítványunk számára felajánlott 1%-a révén.

Az Alapítvány adószáma, ahová felajánlott adójuk 1%-át várjuk: 18667352-1-13

Sajnos az idei évben kiesett az alapítványi bálból származó bevétel, ami a működési költségek nagy részét biztosítja.

Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá közvetlen módon is támogassák működésünket a 11742245-20048295 számú bankszámlára történő utalással!

Eddigi támogatásukat és felajánlásaikat megköszönve kívánom mindannyiunknak, hogy jövőre már személyesen tudjak beszámolni egy jó hangulatú bál keretében az Alapítvány működéséről. Addig is kívánok Önöknek jó egészséget!

 

Bízva a további sikeres együttműködésben, üdvözlettel a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának nevében:

 

Kok Zoltán

elnök