Az Iskola

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma. Kiemelt feladatunk a magyarországi németek nyelvi és kulturális örökségének erősítése, valamint az egyetemes német kultúra közvetítése, amelyre Friedrich Schiller neve is kötelez.

Az őseink által ránk hagyott örökségre, a hagyományokra támaszkodva törekszünk egy olyan nemzetiségi identitástudat kialakítására, amely a mai ifjúság számára is értékeket képvisel, és megalapozza a jövő nemzetiségi értelmiségét. E törekvésünk tiszteletben tartását minden diákunktól és kollégánktól elvárjuk, függetlenül attól, hogy nemzetiségi családokból kerülnek-e hozzánk vagy sem, illetve, hogy beszélik-e a német nyelvet vagy sem.

Az iskola nemzetiségi jellegét erősíti az önálló tantárgyként tanított népismeret, amely választott érettségi tárgy is lehet. Diákjaink az itt megszerzett ismereteket kiegészítik a saját településükön működő nemzetiségi kultúrcsoportok kínálta lehetőséggel, pl. tánccsoport, zenekar. Az iskola nemzetiségi jellegét színesíti a Schiller-nap, valamint a hagyományos svábbál (Schiller bál).

Célunk, hogy nyelvileg magas szintű képzésben részesítsük diákjainkat, amely akár a német nyelvterületen való továbbtanulást és munkavállalást is lehetővé teszi számukra. Iskolánkban természetes jelenségnek tekintjük a kétnyelvűséget a tanítási órák keretében, a folyosókon és a tantestületi szobában zajló beszélgetésekben, az iskolai értekezleteken, valamint a különféle rendezvényeken egyaránt.

A nemzetiség iskolai oktatásának irányelve szerint a heti kötelező órakeret legalább 50%-ában a nemzetiség nyelvén oktatjuk a következő tantárgyakat: német nyelv és irodalom, történelem, földrajz, népismeret, erkölcstan, etika, tánc és dráma, mozgókép- és médiaismeret, művészetek, vizuális kultúra, ének-zene, valamint bizonyos csoportokban a matematika és a testnevelés. Ennek köszönhetően diákjaink többsége sikeres német nyelvvizsgával – melyet a DSD II. illetve az érettségi vizsga feltételeinek teljesítésével – zárja középiskolai tanulmányait.

Intézményünkben mi is törekszünk a fenntartónk – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata – oktatási koncepciójában megfogalmazott idézet megvalósítására:

„ A legtöbb, mit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” (Goethe)

Dokumentumok

Tanáraink

Ács Katalin


fejlesztő pedagógus

Anka Judit


német nyelv és irodalom

Bácskai Éva


könyvtáros tanár

Bánné Szabó Anikó


matematika-fizika

Berkó György


fizika

Brezovszki-Dévity Angéla


német nyelv és irodalom

Demény Dénes


angol

dr. Gór Szilvia


német nyelv és irodalom, történelem

dr. Hidas Ildikó


német nyelv és irodalom

dr. Kárász Szabolcsné Sárkány Nóra


angol-német nyelv és irodalom

Egri Ildikó


angol

Eifert Mihály


biológia-kémia

Farkas-Dévai Mária


angol

Fischer Mónika


biológia-kémia

Fosztó Gabriella


fizika-kémia

Friedl-Aliczky Barbara


testnevelés

Gaál Lívia


angol

Geszler Katalin


matematika-informatika

Gráczi Katalin


informatika

Györgydeák Mariann


magyar nyelv és irodalom

Juhász Anita


német – történelem

Kertészné Németh Csilla


testnevelés

Király Mónika


matematika

Klampeczki Anikó


informatika

Knyazovics Anna


matematika

Koczor Piroska


német nyelv és irodalom

Kok Zoltán


magyar nyelv és irodalom-történelem

Kovács János


matematika

Kozek Bianka


német nyelv és irodalom

Kungl Andrea


matematika

Kuzma Zsuzsanna


történelem

Méhes Péter


történelem

Meszlényi-Bodnár Gyöngyi


vizuális kultúra, média

Miereisz Éva


földrajz, népismeret, erkölcstan, német nyelv

Mirk Ágnes


német nyelv és irodalom, népismeret

Müllner Ágnes


angol

Müllner Tibor


angol

Nick Andrea


történelem, etika

Nyugati Veronika


matematika

Ónodi Zoltán


testnevelés

Páli Gabriella


magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom

Perosáné Halmai Zita


német nyelv és irodalom, történelem

Pető Bernadett


földrajz, német nyelv és irodalom

Priegl Éva


német nyelv és irodalom, dráma, nemzetiségi tánc

Pusztai Melinda


német nyelv és irodalom, történelem

Radnai Erika


német nyelv és irodalom

Szeitz Teodóra


magyar nyelv és irodalom

Szmetana Balázs


testnevelés és média

Tarnai Andrea


földrajz

Tóth Eszter


rajz, kollégiumi nevelőtanár

Tóth Zsuzsanna


népismeret, művészetek

Turay Gréta


német nyelv és irodalom

Vincze Ákos


testnevelés

Ziegler Anna


magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

Zoltai-Jantó Ildikó


matematika-informatika

Kapcsolat


Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. Telefon/Fax: 06 26 330 140 OM azonosító: 200410 Email: gimi1@schillergimnazium.hu