Az Iskola

A Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma. Kiemelt feladatunk a magyarországi németek nyelvi és kulturális örökségének erősítése, valamint az egyetemes német kultúra közvetítése, amelyre Friedrich Schiller neve is kötelez.

Az őseink által ránk hagyott örökségre, a hagyományokra támaszkodva törekszünk egy olyan nemzetiségi identitástudat kialakítására, amely a mai ifjúság számára is értékeket képvisel, és megalapozza a jövő nemzetiségi értelmiségét. E törekvésünk tiszteletben tartását minden diákunktól és kollégánktól elvárjuk, függetlenül attól, hogy nemzetiségi családokból kerülnek-e hozzánk vagy sem, illetve, hogy beszélik-e a német nyelvet vagy sem.

Az iskola nemzetiségi jellegét erősíti az önálló tantárgyként tanított népismeret, amely választott érettségi tárgy is lehet. Diákjaink az itt megszerzett ismereteket kiegészítik a saját településükön működő nemzetiségi kultúrcsoportok kínálta lehetőséggel, pl. tánccsoport, zenekar. Az iskola nemzetiségi jellegét színesíti a Schiller-nap, valamint a hagyományos svábbál (Schiller bál).

Célunk, hogy nyelvileg magas szintű képzésben részesítsük diákjainkat, amely akár a német nyelvterületen való továbbtanulást és munkavállalást is lehetővé teszi számukra. Iskolánkban természetes jelenségnek tekintjük a kétnyelvűséget a tanítási órák keretében, a folyosókon és a tantestületi szobában zajló beszélgetésekben, az iskolai értekezleteken, valamint a különféle rendezvényeken egyaránt.

A nemzetiség iskolai oktatásának irányelve szerint a heti kötelező órakeret legalább 50%-ában a nemzetiség nyelvén oktatjuk a következő tantárgyakat: német nyelv és irodalom, történelem, földrajz, népismeret, erkölcstan, etika, tánc és dráma, mozgókép- és médiaismeret, művészetek, vizuális kultúra, ének-zene, valamint bizonyos csoportokban a matematika és a testnevelés. Ennek köszönhetően diákjaink többsége sikeres német nyelvvizsgával – melyet a DSD II. illetve az érettségi vizsga feltételeinek teljesítésével – zárja középiskolai tanulmányait.

Intézményünkben mi is törekszünk a fenntartónk – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata – oktatási koncepciójában megfogalmazott idézet megvalósítására:

„ A legtöbb, mit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” (Goethe)

Dokumentumok

Vezetőségünk

Szabóné Bogár Erika

igazgató

Igazgatóként döntéshozatali szerepet tölt be. Felelős továbbá a gazdasági ügyekért valamint a személyi kérdésekért, illetve a beiskolázással kapcsolatban is hozzá lehet fordulni.

Jeskó Rita

nemzetiségi igazgatóhelyettes

A kétnyelvű oktatás és az érettségi koordinálásáért felelős. Emellett az ösztöndíjakat, és az intézményi dokumentumokat is ő menedzseli.

Engerth Csaba

általános igazgatóhelyettes

A közösségépítés és rendezvényszervezés mellett ő foglalkozik a partnerekkel történő kapcsolattartással és a különböző iskolát érintő pályázatokkal.

Lampert Andrea

gazdasági vezető

Feladata az iskola pénzügyi gazdálkodásának összefogása, felügyelete, a technikai dolgozók irányítása.

Tanáraink

Ács Katalin


fejlesztő pedagógus

Anka Judit


német nyelv és irodalom

Bácskai Éva


könyvtáros tanár

Berkó György


fizika

Brezovszki-Dévity Angéla


német nyelv és irodalom

Demény Dénes


angol

dr. Gór Szilvia


német nyelv és irodalom, történelem

dr. Hidas Ildikó


német nyelv és irodalom

dr. Kárász Szabolcsné Sárkány Nóra


angol-német nyelv és irodalom

Egri Ildikó


angol

Eifert Mihály


biológia-kémia

Fischer Mónika


biológia-kémia

Földesi Vera


német nyelv és irodalom

Friedl-Aliczky Barbara


testnevelés

Gaál Lívia


angol

Geszler Katalin


matematika-informatika

Györgydeák Mariann


magyar nyelv és irodalom

Juhász Anita


német – történelem

Kertészné Németh Csilla


testnevelés

Keszléri Orsolya


angol

Koczor Piroska


német nyelv és irodalom

Kok Zoltán


magyar nyelv és irodalom-történelem

Kozek Bianka


német nyelv és irodalom

Kozek Ildikó


matematika – német nyelv és irodalom

Kruk Tibor


kémia

Kungl Andrea


matematika

Kuzma Zsuzsanna


történelem

Méhes Péter


történelem

Mester Noémi


magyar nyelv és irodalom

Meszlényi-Bodnár Gyöngyi


vizuális kultúra, média

Miereisz Éva


földrajz, népismeret, erkölcstan, német nyelv

Mirk Ágnes


német nyelv és irodalom, népismeret

Müllner Ágnes


angol

Müllner Tibor


angol

Nagy Péter


matematika

Nick Andrea


történelem, etika

Oláh Viktor


német nyelv és irodalom – történelem

Ónodi Zoltán


testnevelés

Páli Gabriella


magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom

Pető Bernadett


földrajz, német nyelv és irodalom

Priegl Éva


német nyelv és irodalom, dráma, nemzetiségi tánc

Pusztai Melinda


német nyelv és irodalom, történelem

Radnai Erika


német nyelv és irodalom

Sax Norbert


nemzetiségi tánc

Simonyi-Lengyel Márta


német nyelv és irodalom – történelem

Szabó Balázs


matematika – német nyelv és irodalom

Szaturi György


hittan

Szeitz Teodóra


magyar nyelv és irodalom

Szmetana Balázs


testnevelés és média

Tagscherer Katalin


testnevelés – gyógytestnevelés

Vincze Ákos


testnevelés

Wéber Krisztina


matematika

Ziegler Anna


magyar nyelv és irodalom, vizuális kultúra

Zoltai-Jantó Ildikó


matematika-informatika

Történetünk

 • 1963

  Pilisvörösvár középiskolája 1963-ban kezdte meg működését Állami Általános Gimnázium néven az I. sz. Általános Iskolával közös épületben

 • Csonka József

  igazgató, 1963 - 1971

  Csonka József

 • A gimnázium különálló épületbe költözött

  1968

  eredeti-epulet

  A gimnázium különálló, új épülete 1968-ban készült el, de csak 1971-től lett önálló intézmény „Gimnázium, Pilisvörösvár” néven. A következő évtizedekben az intézmény neve többször is változott a profilváltások következtében.

 • Pásztor Mihály

  igazgató, 1971 - 1978

  Pásztor Mihály

 • gimnázium és közgazdasági szakközépiskola

  1977

  1977-ben gimnázium és közgazdasági szakközépiskolává alakult át, amely beváltotta a hozzá fűződő reményeket.

 • Takács Ilona

  igazgató, 1978 - 1989

  Takács Ilona

 • 1990

  A 90-es évek elején ismét változott az iskola jellege. Az új nevelési program egyik eleme – Pilisvörösvár nemzetiségi hagyományaiból és a nyelvtanulás iránti növekvő érdeklődésből következően – a német nemzetiségi oktatás, a másik eleme szorosan az előbbihez kapcsolódóan a külkereskedelmi képzés bevezetése volt, így alakult át az iskola német nemzetiségi gimnáziummá és külkereskedelmi szakközépiskolává. A 90-es években az új oktatási modell bevezetése meghozta a várt eredményeket, az oktatás színvonala folyamatosan nőtt, a tanulói létszám évről évre rekordokat döntött, az intézmény előreugrott a magyarországi középiskolák rangsorában.

 • Kotlár Irén

  igazgató, 1990 - 1993

  Kotlár Irén

 • A Német Nemzetiségi Képzési Központ alapkövének letétele

  1992. május 2.

  alapko

 • Oláh Imre

  igazgató, 1993 - 1999

  Oláh Imre

 • 1993. március 14.

  bildingszentrum

  Német Nemzetiségi Képzési Központ (Bildungszentrum) néven adták át a gimnázium kibővített, megszépült épületegyüttesét, amely a bajor parlament, a magyar állam és a pilisvörösvári önkormányzat segítségével épülhetett meg. Az épület több szaktanteremmel, a rendezvényteremmel és a zeneiskolai résszel bővült.

 • Átadásra került a mostani főbejárat és az aula

  1994. szeptember

  aula

 • Hatosztályos gimnáziumi képzés

  1996. szeptember

  1996-ban bevezetésre került a hatosztályos gimnáziumi képzés, ami tovább színesítette a képzések palettáját és növelte a tanulói létszámot.

 • Átadásra került az új nemzetiségi kollégium

  1998

 • Búza Jánosné

  igazgató, 1999 - 2000

  Búza Jánosné

 • dr. Guth Zoltán

  2000 - 2015

  Guth Zoltán

  2000. július 1-jétől dr. Guth Zoltán áll a gimnázium élén, aki a nemzetiségi képzés hangsúlyossága mellett az eddigieknél nagyobb szerepet biztosított a szakképzésnek.

 • Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

  2000.

  A gimnázium új neve: Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola lett.

 • Iskolánk 40. évfordulója

  2003

  40ev

 • Nagyszabású épületbővítés

  2004

  tornacsarnok

  2004-ben pályázati forrásból nagyszabású épületbővítésre került sor: beépült a tetőtér, kibővült a kollégium, megépült a tornacsarnok, valamint 150 fősre bővült az ebédlő és korszerűsödött a konyha.

 • Bevezetésre került a nyelvi előkészítő évfolyam

  2004

 • Fenntartóváltás

  2004. július 1.

  Az intézmény fenntartója a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata lett.

 • Friedrich Schiller

  2006

  Az iskola felvette a nagy német költő, Friedrich Schiller nevét, ezzel is elkötelezve magát a német nyelv és kultúra iránt.

 • Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma

  2013/2014-es tanév

  A pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Magyarország legnagyobb német nemzetiségi gimnáziuma és egyetlen nemzetiségi szakközépiskolája. Az utolsó szakközépiskolai osztály a 2013/2014-es tanévben érettségizett, az iskola több szakközépiskolai osztályt nem indít.

 • Szabóné Bogár Erika

  2015. augusztus 16

  Bogár Erika

  A gimnázium igazgatója Szabóné Bogár Erika.

Kapcsolat


Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21. Telefon/Fax: 06 26 330 140 OM azonosító: 200410 Email: gimi1@schillergimnazium.hu