Egy hét Németországban

  1. május 11. és 18. között került sor iskolánk, a Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium, illetve partneriskolánk, az altenkircheni Westerwald-Gymnasium (Németország) cserekapcsolatának lebonyolítására, amely során 15 magyar diák és 2 tanár utazott Németországba és vett részt a német partneriskola által szervezett programokon.

Partneriskolánkról

A Westerwald-Gymnasium egy 1950 óta működő, természetesen sok átalakuláson, fejlesztésen átesett iskolacentrum. (Altenkirchen Németországban, Rheinland-Pfalz tartományban található kisváros, mintegy 7000 lakossal.) Az iskolának mintegy 800 diákja és 70 fős tantestülete van. A gimnázium igényes kialakítású, modern, jól felszerelt épületegyüttesben működik, melyhez kiválóan felszerelt tantermek, szaktantermek (pl. fizika, kémia) és egy korszerű könyvtár is tartozik, ami egyben városi könyvtárként is üzemel.

A kapcsolat a két iskola között 2002 óta tart, amikor a Westerwald-Gymnasium magyarországi partnert keresett. Az iskola egyik német-történelem-hittan szakos tanára, Kiss József Magyarországról, a Tolna megyei Gyönkről származik, az ő kezdeményezésére került sor a kapcsolatfelvételre és német részről azóta is ő a motorja a közös programoknak.

Az utazás elsődleges célja – iskolánk jellegéből adódóan – a nyelvi kommunikáció fejlesztése volt. A magyar diákok a német diákok családjainál kerültek elszállásolásra, ezzel is biztosítva az intenzívebb kommunikáció lehetőségét. Diákjaink betekintést nyerhettek a német iskolarendszerbe, megtapasztalhatták a németországi iskolai életet, hiszen cserepartnerükkel közösen, aktívan részt vettek különböző tanítási órákon is. A fogadó családon, a tanítási órákon és a közös kirándulásokon keresztül diákjaink mélyebb ismeretekre tehettek szert Németországról, hiszen megismerkedhettek az ország természeti és kulturális életével, valamint a vendéglátó család szokásaival, életével

Tapasztalataink szerint a nyelvtanulásnak egyik leghatékonyabb formája a cserekapcsolaton való részvétel, hiszen az állandó nyelvi környezetnek köszönhetően nagymértékben bővül diákjaink szókincse, fejlődik beszédkészsége. Az életközeli, a felfedezés örömén alapuló tanulás növeli a diákok nyelvi magabiztosságát és segít a verbális gátak megszüntetésében.  A német diákok és családjuk kultúrájának, mindennapjainak megismerése és elfogadása, továbbá a személyes kapcsolatok elmélyítése révén valóra válik az interkulturális tanulás.

A program tematikája

A németországi program vezérelve látogatásunk színhelyének, a Westerwald szülöttjének és prominens személyiségének, Friedrich Wilhelm Raiffeisen életének és munkásságának  bemutatása volt, aki a bajba jutott falusi gazdálkodók megsegítésére 1849-ben hitelszövetkezetet alapított. A program nemcsak a diákok tárgyi ismereteinek bővítésére, hanem szociális érzékenységének a növeléséhez is lehetőséget nyújtott.  Ugyancsak szociális kompetencia fejlesztés valósulhatott meg a „ fair trade”, a méltányos kereskedelem lényegének és formáinak megismerése során. Az egyhetes külföldi tartózkodás során diákjaink nem csak szellemileg és érzelmileg gyarapodhattak, hanem az „ép testben ép lélek” elve alapján sportprogramokon is részt vehettek.

A megvalósult program és annak helyszínei időrendi sorrendben:

Május 11.-én a kora hajnali órákban kisbusszal útra keltünk Németországba, majd 14 órás utazás után 20 órakor megérkeztünk. A diákok megismerkedtek vendéglátóikkal, majd szálláshelyükre távoztak.

Május 12.-én diákjaink az őket vendégül látó cserediákjukkal részt vettek négy tanítási órán a Westerwald-Gimnázium különböző évfolyamaiban, különböző tanulócsoportokban. Ezt követően az ötödik tanítási órában a helyi sajtó jelenlétében az gimnázium igazgatója üdvözölte és látta vendégül csoportunkat. Ezután közösen megnéztünk egy Raiffeisen életét bemutató dokumentumfilmet, majd délután 14 órakor vasúttal Flammersfeld városába utaztunk, ahol a Friedrich Wilhelm Raiffeisen Múzeumot tekintettük meg, egy nagyon érdekes, német nyelvű vezetéssel.

Május 13. és 14. hétvégére esett, amely napokon nem volt közös program, a magyar diákok a német családokkal közösen töltötték a hétvégét, különféle családi programokat szervezve. Sokan utaztak Kölnbe, vagy Bonnba, kiállításokon, múzeumlátogatáson vettek részt, vidámparkba, illetve állatkertbe mentek.

Következő napunk, május 15., hétfő, Mainz városba vezetett.  Egy kétórás német nyelvű vezetés majd ezt követően egy interaktív játék keretében, kaptunk ismertetést a „tisztességes kereskedelem” a  „fair trade” lényegéről. A méltányos kereskedelem  gondolata a legutóbbi negyven év során alakult ki a nyugati világban, válaszul a felismerésre, miszerint a kereskedelemből és annak fejlődéséből származó hasznon nem minden ország, és azok lakosságának minden rétege osztozik méltányosan. A méltányos kereskedelem lényege, hogy az általános világpiaci áraktól függetlenül olyan árban állapodnak meg a résztvevők, amely valóban kifejezi az előállítók anyagi és munkaráfordításait. A méltányos kereskedelemben részt vevő felek minden esetben egyedi árat alakítanak ki, figyelembe véve a mindenkori gazdasági és szociális, sőt, ökológiai körülményeket. Azokban az esetekben, amikor az áruk árát nemzetközi egyezmények határozzák meg (például kávé vagy kakaó), minimál árat alakítanak ki, mely a világpiaci árnál magasabb. Ezáltal a termelők olyan továbbfejlesztett termelési rendszereket és munkakörülményeket tudnak átvenni, amelyek mind a gazdák, mind a munkások, mind pedig és a környezet hasznára válnak.

A délutáni órákban a város történelmével és nevezetességeivel ismerkedtünk, majd német nyelvű vezetéssel megtekintettük a Székesegyházat. Ezen a napon a késő esti órákban tértünk vissza Altenkirchenbe.

Május 16.-án, kedden kora reggel külön busszal Aumenau városába utaztunk, ahol a délelőtti órák a sport jegyében teltek. Egy négyórás kenutúrán vettünk részt a Lahn folyón, majd Limburgba utaztunk, ahol a német nyelvű vezetés során város történetét és nevezetességeit ismerhettünk meg.

Május 17.-én, szerdán délelőtt öt tanítási órán vettünk részt, majd ezt követően különbusszal Bad Marienburgba utaztunk, ahol három órát töltöttünk a kalandparkban. Diákjaink először a német nyelvű biztonsági oktatáson vettek részt, ezt követően kezdhették meg a sportprogramot. Altenkirchenbe való visszaérkezésünk után rögtön a helyi evangélikus egyházközség klubtermébe mentünk, ott került megrendezésre a magyar csoport búcsúztatása. A búcsúesten a diákokon kívül a vendéglátó családok is részt vettek, diákjaink egyesével beszámoltak az egy hét alatt gyűjtött élményeikről, tapasztalataikról, ily módon összegezve és értékelve az együtt töltött időt.

Végül eljött a búcsú ideje. Május 18.-án fáradtan, de élményekkel feltöltődve vettünk búcsút vendéglátóinktól. Minden visszajelzés, a diákcserében résztvevő német és magyar diákok, a szülők és a szervező tanárok részéről egyaránt pozitív volt.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Emberi Erőforrások Minisztériumának az elnyert támogatásért, amely nagy segítséget jelentett az iskolának és a cserekapcsolaton részt vevő diákok családjainak egyaránt.