ÉTKEZÉS RENDJE

ÉTKEZÉS RENDJE

Választható menü: „A” és „B”!

A következő heti étlapot a menzafelelős (osztályonként egy ember) a gazdasági irodáról hétfőn viheti el és a választott menühöz tartozó névsort szerda 9 óráig kell leadnia. Abban az esetben, ha a menzafelelős nem adja le az igényt, akkor a következő héten az osztályból minden menzára befizetett diák „A” menüt eszik, továbbá ha a hónapváltás menzanapokra esik, arra hétre egységesen „A” menüt rendelünk az összes menzára befizetett diáknak. Az adott heti étkezési jegyeket szintén hétfő reggel lehet átvenni a menzafelelősnek a gazdasági irodában.

 

Minden hiányzást jelenteni kell előző munkanap délelőtt 9 óráig a gazdasági irodán! Ennek hiányában az ebédet akkor is ki kell fizetni, ha az étkezés ténylegesen nem történt meg. Az étkezés következő hónaptól való lemondását is jelezni kell a gazdasági irodában!

Ebédet lemondani a 26/330-140/24-es melléken vagy a gimi1penzugy@t-online.hu e-mail címen lehet. Kérem, hogy a diák nevét, osztályát és a lemondani kívánt napokat tüntessék fel.

 

A következő havi étkezés díját mindig az előző hónapban, a meghírdetett napokon kell befizetni a gazdasági irodában, a pénztár nyitvatartási idejében. A befizetés dátuma és pontos összege minden hónapban kifüggesztésre kerül az iroda ajtaján, illetve felkerül az elektronikus naplóba, valamint az Intézmény honlapjára. Betegség vagy egyéb távollét esetén a fentebb megadott elérhetőségeken egyeztetni szükséges, hogy csak későbbi időpontban tudja a diák a befizetést teljesíteni, ellenkező esetben a következő hónapra nem tudjuk a számára az ebédet megrendelni.

 

A normatív étkezési kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, a hiánytalan igénylőlap és szükséges, érvényes igazolások benyújtását, elbírálását követően.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a tartós betegségről szóló igazolás esetén kérjük, hogy annak évközbeni lejárta esetén gondoskodjanak annak meghosszabbításáról és leadásáról. Ennek hiányában az igazolás lejárta esetén a diák kedvezménye megszűnik.

Az étkezési kedvezményről szóló törvényi rendelkezések és a kedvezményt igénylő nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken:

étkezési kedvezményről szóló törvény

nyilatkozat étkezési kedvezmény igényléséhez

 

Pénztár nyitvatartása:

Hétfő, kedd, szerda 8.00-15.00

 

Az étkeztetésben résztvevők létszámának figyelembe vételével, a következő beosztás szerint ebédelnek tanulóink:

  1. ebédszünet (11:30 – 11:50): 9 – 10 – 11 – 12. évfolyamos tanulók
  2. ebédszünet (12:35 – 12:55): 7 – 8. évfolyamos tanulók