Köszönetnyilvánítás

Kedves Támogatóink, Szülők, Tanáraink!

A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány alapítói, kurátorai és támogatott diákjai nevében köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen módon (anyagilag, szervezéssel, lebonyolításban való részvétellel, vagy máshogy) hozzájárultak iskolánk alapítványi (ettől a tanévtől) Schiller báljának sikeréhez.

Külön köszönöm azoknak a vállalkozásoknak tombolafelajánlásait, amelyeknek közvetlen kapcsolata nincs iskolánkkal, önzetlenül mégis támogattak bennünket.

Örömmel tudatom, hogy bál bevétele az osztályoknak visszaosztott összegek (a jegybevételek egyharmada) kifizetése után:

1 077 706 Ft.

A bevételt továbbra is rászoruló diákok iskolai programjainak támogatására, kimagasló tanulmányi- és versenyeredményt elérő tanulóink díjazására fordítjuk.

Támogatóink nagylelkű felajánlásait, lebonyolításban való segítségét újfent megköszönve, tisztelettel:

 

Neubrandt István
a kuratórium elnöke