Könyvtár

A gimnázium könyvtára az első emeleten, a tanári szoba közelében található. Állományunk megközelítőleg 30.000 könyvtári egységből áll, melynek közel fele német nyelvű, ezzel is támogatva a magas szintű nyelvi képzést.

A jelentős állományrészt kitevő német nyelvű kötelező és ajánlott olvasmány mellett gazdag klasszikus és kortárs német nyelvű ifjúsági irodalom közül válogathatnak a diákok.

A tudományok teljes rendszerét felölelő német nyelvű szakirodalmi állományrész elsősorban a gimnáziumban tanított tantárgyakhoz kapcsolódik, s lehetővé teszi a nemzetiségi nyelven oktatott ismeretek kibővítését.

A különböző egynyelvű és kétnyelvű szótáraink, színvonalas magyar és német nyelvű kézikönyvállományunk mellett büszkeségünk a nemzetiségi és helyismereti különgyűjtemény. A magyarországi németek történelmével, irodalmával, helyzetével foglalkozó könyvek, a kisebbségi lét kérdéseit tárgyaló művek, helytörténeti monográfiák alkotják e gyűjteményt.

Magyar és német nyelvű elektronikus dokumentumainkhoz (CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k) az olvasóteremben öt multimédiás számítógépen tesszük lehetővé a hozzáférést.

Kiegészítő szolgáltatásként a könyvtárban fénymásolás, nyomtatás, szkennelés lehetőségét biztosítjuk.

Az állomány feltárása és a kölcsönzés a Szirén könyvtári programmal történik.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő 8.45 – 15.00
Kedd: 8.45 – 15.00
Szerda: 8.45 – 15.00
Csütörtök: 8.45 – 15.00
Péntek: 8.45 – 14.00

Könyvtáros:

Bácskai Éva
06-26-330-140 mellék: 16