Kovács Domokos az Országos Diákparlament tagja lett

Kovács Domokos, 10. b osztályos tanuló februárban Pest megyei diákküldöttként vesz részt az Országos Diákparlament munkájában. Az eseménnyel kapcsolatban készítettünk vele interjút.

 dp

 Hogyan jutottál el addig, hogy az Országos Diákparlament küldöttévé választottak?

A egyik szeptemberi DÖK gyűlésünk alkalmával Pető tanárnő felkínálta a lehetőséget, hogy aki szeretne, részt vehet az Országos Diákparlamenten (ODP), illetve a Független Diákparlamenten. Én az ODP-t találtam érdekesnek, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezi, és csak háromévente kerül megrendezésre.

Milyen támogatást kaptál az iskolától és a DÖK-től a felkészüléshez?

Amikor átolvastam a feltételeket, és utánanéztem, miről is van szó, még nagyobb kedvet kaptam. A következő héten felkerestem Pető tanárnőt, aki örömmel fogadta jelentkezésemet, és meghirdettük a DÖK-gyűlést, amin szavaztunk a diákparlamenti jelölt személyéről.  A DÖK támogatott, így jelölti kötelezettségemnek eleget téve megkértem a diákokat, hogy gyűjtsenek véleményeket az osztályokban. Csak Kiss Dávidtól kaptam javaslatokat. Ezúton is szeretném megköszönni a 10/A tanulóinak, hogy foglakoztak a témával. A 10/A  és az osztályom javaslatait kidolgoztam, majd leültem Pető tanárnővel beszélgetni az ODP további pontjairól. A felmerülő kérdések a következők voltak: A DÖK mennyire veszi komolyan saját magát? Milyen típusú döntésekbe vonják be a DÖK-öt a köznevelési intézményben? És még sok kérdés a DÖK életéről… Amikor ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat, megállapítottuk, hogy DÖK-ünk szinte csak programszervezésben tevékenykedik, de ott nagyon! Sorra bonyolítunk le programokat, mint pl. gólyabál, papírgyűjtés, Mikulás-napi futárság.

Amikor ezeket az észrevételeket, javaslatokat összefoglaltam, felkerestem igazgatónkat, Szabóné Bogár Erikát, akinek elmondtam, mire jutottam. Mivel a parlamenten nem Kovács Domokos véleményét képviseltem, hanem iskolánk és a diákság véleményét, fontos volt, hogy csak a felmerült javaslatokat képviseljem. Az igazgató asszony érdekes dolgokkal egészítette ki javaslataimat. Volt, aminél pl. kiderült, hogy már létezik, ezért szükségtelen kérni, hogy legyen, például a gazdasági ismeretek oktatásának kérdése. Az igazgatónktól megtudtam, hogy már folyamatban van a Nemzeti Alaptantervbe való beépítés.

Milyen témákban szólaltál fel?

Tartottam egy 3-4 perces beszédet, amit most nem tudok elmondani az olvasónak, de kellett készítenem egy dokumentumot, ami a Megyei Parlament Jegyzőkönyvének része lett.

Az alábbi pontokkal:

  1. Javasoljuk, hogy az Országos Diákparlament kerüljön minden évben megrendezésre.
  2. Megfontolásra javasoljuk, hogy továbbra is lehessen használni a történelem atlaszok kronológiai részét a történelem érettségiken.
  3. Az esélyegyenlőség jegyében javasoljuk, hogy a nemzetiségi nyelven érettségizők feladatsora egyezzen a magyar nyelvű érettségik nehézségével.
  4. Javasoljuk a heti kötelező 5 testnevelés óraszámának 3-ra való csökkentését.
  5. Legyen lehetőségünk minden tárgyból előrehozott középszintű  érettségit tenni.

Volt egy tanuló, akinek az iskolája azt szerette volna, hogy legyen szelektív hulladékgyűjtés az iskolájukban. Ebben a témában szakértő vagyok:), mivel iskolánkban sikerült elérnem, hogy szelektív gyűjtés valósuljon meg. Hozzászólási jogot kaptam, és elmondtam a törvényeket, mire kell odafigyelni, és bátorítottam, hogy szervezzék meg az ő iskolájukban is.

Mik a további feladataid? Meddig tart a mandátumod?

A megyei parlamenten szavazás történt az országos jelöltekről. Már tudatosan úgy mentem oda, hogy jelöltetni fogom magam. A napirendben szerepelt a jelöltek bemutatkozása. Pár mondatban indokoltam, miért szeretnék Pest megye képviselője lenni . A  szavazás titkos módon történt, urnával és számlálóbizottsággal. A végén jegyzőkönyvbe került az eredmény. A jelenlévő 42 diákból 33-an szavaztak bizalmat nekem. A mandátumom az Országos Diákparlamentre szól, ahol fórumokon fogunk részt venni és szekciókban dolgozni. Én a digitális oktatás fórumon fogok kupálódni, és a „Kell egy csapat –  hogyan lesz egy közösségből jó csapat.”- szekció munkájában veszek részt.

Hol és mikor tartják az Országos Diákparlamentet?

Székesfehérváron kerül majd megrendezésre 2017. február 2-5. között. Vonattal indulunk a Keletiből, és egy kollégiumban fogunk lakni. 630 másik diákkal – az ország minden részéből – azon fogunk dolgozni, hogy a javaslatok, amelyek egy-egy osztályban megfogalmazódtak, érvényre jussanak az országos parlamenten is.

 A tapasztalatok tükrében milyen tanácsot adnál a mai diákoknak a diákközösségek önszerveződésével kapcsolatban?

Szerintem a legfontosabb dolog az, hogy amikor van egy ötletünk – legyen az akár nagy gondolat, vagy csak egy kis elképzelés – az iskolánk életének jobbátételéről, feltétlenül el kell mondanunk az érintetteknek, barátainknak. Hiszen ha nem ismerjük a problémát, nem tudjuk megoldani. Remek példa erre az én munkám a diákparlamenttel. Ha az osztályok nem jelzik a javaslataikat, nem tud rá az ODP vagy a DÖK megoldást találni… Szerintem a DÖK-nek komolyabban kéne vennie saját magát. Már másfél éve aktív tagja vagyok a diákönkormányzatnak, és bizony sokszor fordul elő, hogy valamilyen feladatra nincsen jelentkező, illetve kevesen vagyunk a DÖK gyűlésen. De akkor is azt gondolom, mindig van lehetőségünk egy közösséget jobbá tenni. Én is ezen dolgozom.