2024. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdet a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2024. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű – amely nemzetiségnél ilyen nincs, nemzetiségi nyelvoktató – nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet alapján.

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat az alábbi linkeken érhetik el: 

https://kormany.hu/hirek/palyazati-felhivas-a-nemzetisegpolitikaert-felelos-miniszter-2024-evi-nemzetisegi-tanulmanyi-osztondijara