Központi írásbeli felvételik megtekintése

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!

A központi írásbeli megtekintésére 2022. január 28-án (szombaton) kerül sor iskolánkban. A megtekintésre kizárólag csak ezen a napon van lehetőség!

Január 28-ig nem tudunk tájékoztatást adni az eredményekről!

Tekintettel az írásbeli felvételit írók nagy számára (320) kérjük, hogy lehetőség szerint a felvételiző vezetéknevének kezdőbetűje alapján kijelölt idősávokban érkezzenek a megtekintésre:

A nyolcadik osztályosok esetében

8:00 – 10:00         A – F

10:00 – 12:00      G – Ly

12:00 – 14:00      M – P

14:00 – 16:00      R – Zs

A hatodik osztályosok esetében

8:00 – 10:00        A – Gy

10:00 – 12:00      H – K

12:00 – 14:00      L – Sch

14:00 – 16:00      Si –Zs

Amennyiben nem oldható meg, aznap más idősávban is megtekinthető a feladatlap, de szeretnénk elkerülni a nagyobb torlódást. Egy idősávba kb. 54-60 nyolcadikos és kb. 24 hatodik osztályos tanulót osztottunk be, tehát várhatóan így is várakozni kell majd.

Technikai információk:

 • A hatodik és a nyolcadik évfolyamosok, valamint szüleik is a főbejáraton keresztül léphetnek az iskolába
 • A nyolcadik évfolyamosok az aulában tekinthetik meg a feladatlapokat
 • A hatodik évfolyamos feladatlapok megtekintéseaz 5-ös tanteremben történik
 • Évfolyamonként egyszerre maximum 10 illetve 8 diákot és szülőt tudunk beengedni a megtekintés helyszínére, a többieknek a folyosón kell várakozniuk

A feladatlapok megtekintése:

 • Az átvett feladatlapok egy külön asztalnál megtekinthetők, a feladatlapokról fényképfelvétel készíthető, ezért kérjük, hozzanak magukkal a felvételek elkészítésére alkalmas eszközt
 • A feladatlapok leadását követően a vizsgázó megkapja az értékelő lapot, ezt követően el kell hagynia az iskola épületét
 • Felmerülő kérdés esetén a betekintés napján egy matematika és egy magyar szakos javítótanártól kaphatnak választ, de kérjük csak indokolt esetben éljenek ezzel a lehetőséggel
 • Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt lehet tenni
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 2022. január 30. 16 óráigírásban adhatja le iskolánkban.

NYOMTATVÁNY AZ OLDAL ALJÁN!!

 • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be a hivatalos formanyomtatványon, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs
 • Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak
 • Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak

Azoknak a tanulóknak az esetében, akik nem élnek a megtekintés lehetőségével, a személyesen át nem vett értékelő lapokat 2023. január 31-én kipostázzuk.

Mindenkinek jó eredményeket kívánunk!