Koch Valéria-díj 2022

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Bizottságai javaslatokat várnak a 2022. évi Koch Valéria-díj díjazottjaira. 

A díj célja legfeljebb három, a középiskola utolsó két évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák elismerése a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységükért. A Koch Valéria-díjat csak a magyarországi német nemzetiséghez tartozók kaphatják meg.

Középiskolások esetében a jelölés az érintett oktatási intézmény feladata. 

A pályázathoz a következő mellékleteket kell csatolni:

– táblázatos önéletrajz

– lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással

– legutóbbi év végi bizonyítvány másolata – feltétel a jó tanulmányi eredmény (min. 4,0-es átlag), jó teljesítmény német nyelv és irodalom tantárgyban ( min. 4,0-es átlag), jó magatartás és szorgalom)

– egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi tevékenységen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre

– pályázó otthoni lakcíme, telefonszáma, e-mail címe

A felterjesztett tanulókat az MNOÖ meghívja egy beszélgetésre is, a jelöltek német nemzetiségi elkötelezettsége és német nyelvtudása megismerése céljából.

A díjak átadására az MNOÖ 2022. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, Budapesten kerül sor.

Mivel a nevezés és rangsorolás az oktatási intézmények feladata (és ez időt vesz igénybe), a pályázatokat (az összes szükséges aláírt dokumentummal)  2021. október 8-ig (péntek) kérjük benyújtani az iskolatitkárságon.