Központi felvételi írásbeli eredmények megtekintése

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!

 

A központi írásbeli megtekintésére 2020. január 30-án (szombaton) kerül sor iskolánkban. A megtekintésre kizárólag csak ezen a napon van lehetőség!

Tekintettel az írásbeli felvételit írók nagy számára (353) és a járványügyi helyzetre kérjük, hogy lehetőség szerint a felvételiző vezetéknevének kezdőbetűje alapján kijelölt idősávokban érkezzenek a megtekintésre:

A nyolcadik osztályosok esetében

8:00 – 10:00         A – F

10:00 – 12:00      G – L

12:00 – 14:00      M – R

14:00 – 16:00      S – Zs

A hatodik osztályosok esetében

8:00 – 10:00        A – F

10:00 – 12:00      G – K

12:00 – 14:00      M – S

14:00 – 16:00      Sz –Zs

Amennyiben nem oldható meg, aznap más idősávban is megtekinthető a feladatlap, de szeretnénk elkerülni a nagyobb torlódást. Egy idősávba kb. 60 tanulót osztottunk be, tehát várhatóan így is várakozni kell majd.

A járványügyi helyzet miatt kérjük a következőkre készüljenek:

 • A nyolcadik évfolyamosok és szüleik a főbejáraton keresztül léphetnek az iskolába és az aulában történik a feladatlapok megtekintése
 • A hatodik évfolyamosok és szüleik a Major utca felőli régi bejáraton léphetnek be az iskolába és az 5-ös tanteremben történik a feladatlapok megtekintése
 • Évfolyamonként egyszerre maximum 6 diákot és szülőt tudunk beengedni az épületbe, a többieknek a bejáratok előtt kell várakozniuk, ezért javasoljuk, hogy ezt vegyék figyelembe az öltözködésnél
 • Az épületbe lépéskor kötelező a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés
 • Az épületben tartózkodás alatt mindvégig kötelező a maszk viselése és a 1,5 méteres távolság tartása

A feladatlapok megtekintése:

 • Az átvett feladatlapok egy külön asztalnál megtekinthetők, a feladatlapokról fényképfelvétel készíthető, ezért kérjük, hozzanak magukkal a felvételek elkészítésére alkalmas eszközt
 • A feladatlapok leadását követően a vizsgázó megkapja az értékelő lapot, ezt követően el kell hagynia az iskola épületét
 • Felmerülő kérdés esetén a betekintés napján egy matematika és egy magyar szakos javítótanártól kaphatnak választ, de kérjük csak indokolt esetben éljenek ezzel a lehetőséggel
 • Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt lehet tenni
 • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – február 1. 16 óráigírásban adhatja le.
 • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs
 • Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak
 • Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak

Azoknak a tanulóknak az esetében, akik nem élnek a megtekintés lehetőségével, a személyesen át nem vett értékelő lapokat 2021. február 1-én kipostázzuk.

Mindenkinek jó eredményeket kívánunk!