Központi felvételi vizsga – tanulói észrevétel

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!

Tanulói észrevételekkel kapcsolatos tudnivalók:

  • Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt lehet tenni
  • A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 2024. január 29. 16 óráigírásban adhatja le iskolánkban.
  • Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be a hivatalos formanyomtatványon, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel
  • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon belül – írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs
  • Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak
  • Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak

Azoknak a tanulóknak az esetében, akik nem élnek a megtekintés lehetőségével, a személyesen át nem vett értékelő lapokat 2024. január 30-án kipostázzuk.