Planspiel „Europa? Ich will es wissen!“

  1. október 18-án a Goethe Intézet szervezésében iskolánk 19 tanulója vett részt az „Europa? Ich will es wissen!” elnevezésű német nyelvű interaktív foglalkozáson.

A diákok a tavalyi tanév során tevékenyen segítették az Európa-nap megszervezését és lebonyolítását, ezért felkínáltuk nekik a lehetőséget, hogy egy nap erejéig az EU intézményeinek képviselőivé és vezetőivé váljanak a fenti program keretein belül.

A tanulók először csapatokat alkotva játékos feladatokon keresztül ismerkedtek meg az Európai Unió rövid történetével és működésének alapelveivel. Ezt követte a szerepek kiosztása. Minden diák kapott egy feladatkört és egy leírást, hogy mely országot milyen szempontok szerint kell képviselnie négy javaslat tekintetében. Az ülést az EU intézményeinek vezetői tartották, a képviselők pedig két percben állást foglaltak a felvetett javaslatokról. Majd a támogatott javaslatok alapján a tanulók frakciókat képeztek és meg kellett győzniük a többi képviselői csoportot javaslatuk elfogadásáról.

A napot szavazás zárta. A képviselőknek sikerült közös nevezőre jutniuk. Természetesen az ülést a média képviselői végig figyelemmel követték.

A foglalkozást Kraft Enikő, a Goethe Intézet munkatársa vezette, és Méhes Péter tanár úr segítette a Friedrich Schiller Gimnáziumból.