Átadásra került iskolánk nemzetiségi szobája

2018. november 10-e rendhagyó tanítási nap volt gimnáziumunkban. A Schiller-nap keretén belül iskolánk diákjai megismerkedhettek a magyarországi németek hétköznapjaival a születéstől a felnőtté válásig. A gimnázium tanárai Priegl Éva tanárnő vezetésével a meghívott vendégekkel karöltve lelkesen készültek, hogy interaktívan az emberi élet legfontosabb szakaszaiba betekintést nyújtsanak a diákoknak.

Igazi sokadalommal találkoztak ezen a napon tanulóink. A babavárás izgalmai, a „poroszos” iskolai hétköznapok, a népi gyógyászat, a leánykérés és udvarlás, az esküvő megható pillanatai, a gyermekkor játékai, a sütés, a faragás és a hímzés voltak többek között a projektnap témái.

A 8. évfolyam diákjai Pilisszentivánon járták végig a nemzetiségi tanösvényt, a végzős osztályok tanulói pedig a második világháborút követő sorsfordító eseményekben – kitelepítés, lakosságcsere és Málenkij-robot – mélyedhettek el történelmi források segítségével. Ezt követően a meghatározó magyarországi német író- és költőnő Valeria Koch életéről és munkásságáról hallhattak – az ELTE BTK előadójától, Erb Máriától, az LdU Közgyűlés tagjától, Wolfart Jánosnétól valamint a Neue Zeitung főszerkesztőjétől, Schuth Jánostól – egy előadást.

A programokat színvonalas ünnepély zárta, ahol Palágyi Benedek (12.b) verset szavalt, a PaThalia Junior rövid színdarabot mutatott be, a 10.c osztály pedig tánccal kedveskedett a közönségnek. Az ünnepség keretén belül került átadásra iskolánk újonnan berendezett nemzetiségi szobája is.

Az ünnepélyen iskolánkat megtisztelte jelenlétével többek között Katja Dormann, a Német Nagykövetség kulturális referense, Sax Ibolya, az LdU oktatási referense, Gromon István, Pilisvörösvár polgármestere, Sax László, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, Breierné Kalmár Éva, a Templom téri Általános Iskola igazgatónője és Szontág Nándor, a Vásár téri Általános Iskola igazgatója.

A nemzetiségi szoba létrejöttéhez anyagilag a budapesti Német Nagykövetség is hozzájárult, a projekt elnevezése: „A tárgyak mesélnek…”. A szoba berendezését és a projekt lebonyolítását Gölcz Mira tanárnő irányította. Ezúton is köszönjük a szülők, pedagógusok és vörösvári polgárok tárgyi felajánlásait, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy diákjainkhoz közelebb hozzuk gyökereinket, megismerhessék őseink mindennapi életét.

Köszönjük mindenki munkáját mind az állomások, mind az átadó ünnepség megszervezésében és lebonyolításában!