Tájékoztató a kisérettségiről

Kedves 11. évfolyamos Diákok!

2019. május 3-án és május 6-7-én lesznek a vizsgák nemzetiségi német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból.
Az alábbi táblázat a csoportok és osztályok beosztását tartalmazza.
A diákok a szaktanáraikkal egyeztették a vizsga részletes beosztását és tájékoztatást kaptak a vizsga menetéről, értékeléséről.
Megjelenés ünneplő öltözetben.
Érkezés: a szóbeli vizsga időpontja előtt 30 perccel.