Erdei napok Altenkirchenben és környékén

Az altenkircheni Westerwald Gimnázium és a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium közötti cserekapcsolat 2001. óta él, évente kétszer kerül sor a diákok találkozójára. Tavasszal a magyar diákok utaznak Németországba, és szeptemberben kerül sor a német fél látogatására.

2019 májusában 15 schilleres diák és 2 tanár (Majnek Éva és Mirk Ágnes) utazott Altenkirchenbe.  A csoport kor szerinti összetétele vegyes volt, hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik osztályos tanulókat érintett. Minden magyar diák német cserediákja családjánál lakott, ezáltal betekintést kaphattak a német családok hétköznapjaiba is.

Diákjaink rendszeresen részt vettek tanítási órákon, ami nyelvileg sem ütközött akadályokba, hiszen itthon is több tantárgyat németül tanulnak. A német kollegák bevonták őket az órák menetébe, cserediákjaikkal közösen feladatokat oldottak meg, néha még házi feladatot is kaptak. Az iskolalátogatás által betekintést nyertek tanulóink a német iskolarendszer működésébe, valamint tovább mélyíthettek német nyelvtudásukat.

A szabadidős délutáni programok tematikája ez alkalommal  az „Erdő mint élettér” volt. Minden kirándulásunk a természet és annak változásainak alaposabb megismerését célozta meg, valamint a fenyegető klímakatasztrófa megelőzésére és a természet- és állatvédelemre nevelte a diákokat.

Már ott tartózkodásunk első délutánján az Altenkirchen Járási Erdészet egy munkatársának előadását hallgattuk meg Horhausenben a helyi fagazdálkodásról, amelynek középpontjában a klímaváltozás, az erdők pusztulása és a különböző kártevők álltak.  Az előadás keretében megtekinthettük az erdészet saját kisfilmjét a magyar fenyőerdőállományt is tizedelő kártevő, a szú elleni harcukról.

A rovarvédelem támájának a gyakorlati folytatására az altenkircheni evengélikus egyházközség ifjúsági központjában került sor. Kiscsoportos foglalkozások során informálódhattunk a rovarok jelentőségével és szerepével a természetben, majd szakavatott irányítással minden diák egy „Wildbienenhotel”-t,  vadméhodut barkácsolt, amelyet diákjaink haza is hozhattak, és az otthon felállítottak a méhek védelmére.

Az erdő témájának kifejtésére szolgált frankfurti kirándulásunk is, a „Baumwipfelpfad Parnabora meglátogatása. A diákok először az erdei tanösvény feladatait oldották meg, majd a fák lombkoronája közé épített ösvényeken sétálva erdőpedagógiai vezetést hallhattunk. A séta során sok aktuális kérdés merült fel, diákjaink interaktív feladatokat oldottak meg, amelyek tovább növelték a téma iránti érzékenységüket.

A program során üzemlátogatásra is sor került Langenbach településen, ahol egy fapelettet előállító üzem munkájába tekinthettünk bele. Különösen érdekes volt, hogy itt a fát, mint alapanyagot teljes mértékben felhasználják. Megnéztük, hogy a kitermelt egész fákból hogyan készítenek deszkákat a bútorgyártás és a csomagolóipar számára, valamint hogyan készül a hulladékból  fűtőanyag, pellett. A fapellett, mint fűtőanyag mindenki számára új volt, ezért a szakavatott vezetés során nagyon sok hasznos információt kaphattunk a fáról, mint nyersanyagról.

A Németországban eltöltött hetünk azonban nemcsak az erdőről szólt, hanem megnéztük  Frankfurt belvárosát is, és  Bad Marienburgban  igazi sportos élményt okozott a Kletterwald meglátogatása, ahol diákjaink a fák lombjai között mászva és egyensúlyozva bizonyították be ügyességüket és bátorságukat.

A hétvégét minden diák az őt vendégül látó család körében töltötte, közös kirándulások és fürdőzések során gyakorolták a német nyelvet és mélyítették el barátságukat cserepartnereikkel.

A program végén mindannyian azon a véleményen voltunk, hogy a diákcsere nagyon sikeres volt, a magyar és a német diákok tudásukban, és élmenyekben gazdagodva búcsúztak el egymástól.

Köszönjük a Miniszterelnökség Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy pályázati keretből támogatta a program sikeres megrendezését.

Mirk Ágnes