4 évfolyamos gimnázium

Felvételi tájékoztató

0004 Német nemzetiségi kétnyelvű 4 évfolyamos gimnázium

A felvehető létszám 30 fő.

 

Várunk minden olyan tanulót – függetlenül attól, hogy nemzetiségi általános iskolába járt-e -, aki német nyelvtudással rendelkezik.

A központi felvételi eljárás az általános rend szerint történik.

A jelentkező tanulóknak központi felvételi vizsgát (matematika, magyar nyelv) kell írniuk, amelyet intézményünk is megszervez. A központi írásbeli vizsga matematika eredményét beszámítjuk, a vizsga magyar nyelv részének eredményét nem vesszük figyelembe.

A magyar központi feladatsor helyett német nyelvű szövegértésen alapuló, nemzetiségi ismereteket is tartalmazó feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk az intézmény által meghirdetett helyi írásbeli felvételi során. A feladatsor nyelvtani követelménye lefedi az általános iskolák számára kiadott kerettantervek előírásait.

(Ige-igeidők; kijelentő mód; feltételes mód; felszólító mód; elváló, nem elváló igekötők; visszaható igék; főnév ragozása; melléknévragozás és fokozás; elöljárószók; névmás – személyes, kérdő, birtokos, határozatlan, visszaható, vonatkozó; kötőszók – mellérendelő kötőszók, okhatározói kötőszók (weil, denn); mondattan – kijelentő, kérdő mondat, indirekt kérdő mondat (ob), felszólító, óhajtó mondat)

A helyi szóbeli felvételi vizsga során felmérjük, hogy a jelentkezők megfelelnek-e a kétnyelvű nemzetiségi oktatás követelményeinek. A szóbeli felvételi alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintő témák képezik (Familie, Traditionen, Schule, Unterricht, Arbeit, Wohnung, Wohnort, Verkehr, Urlaub, Reise, Tagesablauf, Freizeit, Einkauf, Ernährung, Gesundheit, gesunde Ernährung, Sport, Wetter, Computer und Internet).

 

A központi és helyi felvételi eredményeken kívül a felvételi eljárás során figyelembe vesszük a 7. év végén és a 8. év félévkor szerzett tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, német nyelv.

A vizsgázó teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

 

Matematika központi írásbeli felvételi                      25%     (max. 50 pont)

Német helyi írásbeli felvételi                                      25%     (max. 50 pont)

Német helyi szóbeli felvételi                                        25%     (max. 50 pont)

Tanulmányi eredmény (7. év vége, 8. félév)             25%    (max. 50 pont)

 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga matematika részének, a helyi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredményeinek összesítéséből adódó összpontszáma alapján történik.

 

Elutasítjuk azokat a tanulókat, akik a helyi német felvételi vizsgán legalább 60 pontot nem érnek el, illetve a tanulmányi átlaguk a megadott tantárgyakból 38 pont alatt van.

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól – 28. § értelmében „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.” A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.

 

Központi felvételi vizsga helye és időpontja:

 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2024. január 20.              szombat              10.00

2024. január 30.              kedd                     14.00 (pótló központi írásbeli felvételi vizsga)

 

Jelentkezési határidő a központi felvételi vizsgára: 2023. november 30.

 

Helyi felvételi vizsga helye és időpontja:

 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2024. február 27.             kedd            15.00   (írásbeli vizsga)

2024. március 11.-12.-13.    hétfő- kedd-szerda        14.00   (szóbeli vizsga, írásbeli értesítést küldünk)

Általános információk

 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium / Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim

Az intézmény egyedi kódszáma (OM azonosító):  200410

Címe:                   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.

Telefon:               26/330-140

E-mail:                gimi1@schillergimnazium.hu

Igazgató és pályaválasztási felelős: Szabóné Bogár Erika

 

Központi felvételi vizsgára 2023. november 30-ig lehet jelentkezni intézményünkben.

Középiskolai jelentkezési határidő: 2024. február 21.

 

A négyosztályos, illetve nyelvi előkészítő osztályok esetében (8. osztályosok) a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

A hatosztályos gimnáziumi képzés esetében (6. osztályosok) a jelentkezési lapok kitöltése 2023. január végétől a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2022/2023.tanév) menüpont alatt egyéni regisztrációt követően történik.

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól – 28. § értelmében „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.”

A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.

 

A hozott tanulmányi eredmények figyelembevételéhez kérjük a négyosztályos képzés és a nyelvi előkészítő esetében a hetedik év végi és nyolcadik félévi bizonyítvány fénymásolatát.

A hatosztályos gimnáziumi képzésnél az ötödik év végi és hatodik féléves bizonyítványok fénymásolatát kérjük.

Kérjük továbbá a központi írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.

 

A vizsgaszervezés érdekében a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői véleménynek és speciális igények bejelentésére vonatkozó kérelemnek a jelentkezési laphoz csatolása. A szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk a felvételi vizsga során. A kérelem elbírálásáról szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a kérelmezőhöz.

A felvételi elbírálás során a tantárgyi mentességet úgy vesszük figyelembe, hogy a matematika értékelése alól felmentett tanulók esetében a matematika központi felvételi eredménye helyett a négy –és hatévfolyamos képzés esetében a központi magyar nyelv felvételi eredménye, a nyelvi előkészítő évfolyam esetében a központi magyar nyelv felvételi eredménye duplán kerül beszámításra.

 

Oktatott idegen nyelv: angol

 

Az iskola saját kollégiummal (70 fő) rendelkezik.

 

Nyílt napok:

2023. október 25. szerda           8.30

2023. december 8. péntek        8.30

 

A nyílt napok aktuális információi az intézmény honlapján (www.schillergimnazium.hu) megtekinthetők.

         

Dokumentumok