4+1 évfolyamos gimnázium

Felvételi tájékoztató

0005     4+1 Nemzetiségi nyelvi előkészítő évfolyam és német nemzetiségi kétnyelvű 4 évfolyamos gimnázium

A felvehető létszám 30 fő.

 

A nyelvi előkészítő évfolyam célja, hogy felkészítsen a nemzetiségi kétnyelvű középiskolai nevelés-oktatás keretében folyó tanulmányok megkezdésére. A tanuló a nemzetiségi előkészítő évfolyamon a kötelező óraszám legalább hetven százalékát a nemzetiségi nyelv tanulására fordítja.

 

A központi felvételi eljárás az általános rend szerint történik.

A tanulóknak központi felvételi vizsgát (matematika, magyar nyelv) kell írniuk, amelyet intézményünk is megszervez.

 

A központi felvételi eredményeken kívül a felvételi eljárás során figyelembe vesszük a 7. év végén és a 8. év félévkor szerzett tanulmányi átlagot a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

 

A vizsgázó teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi írásbeli felvételi                      25 %    (max. 50 pont)

Magyar nyelv központi írásbeli felvételi                   25 %    (max. 50 pont)

Tanulmányi eredmény 7. év végén                            25 %    (max. 50 pont)

Tanulmányi eredmény 8. év félévkor                        25 %    (max. 50 pont)

 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga matematika és magyar nyelv eredményeinek összesítéséből adódó összpontszáma alapján történik.

 

 

Elutasítjuk azokat a tanulókat, akiknek a két írásbeli összesített felvételi pontja nem éri el a 40 pontot, illetve tanulmányi átlaguk a megadott tantárgyakból 76 pont alatt van.

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól – 28. § értelmében „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.” A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.

 

Központi felvételi vizsga helye és időpontja:

 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2024. január 20.              szombat              10.00

2024. január 30.              kedd                     14.00 (pótló központi írásbeli felvételi vizsga)

 

Jelentkezési határidő a központi felvételi vizsgára: 2023. november 30.

 

 

Általános információk

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium / Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim

 

Az intézmény egyedi kódszáma (OM azonosító):  200410

Címe:                   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.

Telefon:               26/330-140

E-mail:                gimi1@schillergimnazium.hu

Igazgató és pályaválasztási felelős: Szabóné Bogár Erika

 

Központi felvételi vizsgára 2023. november 30-ig lehet jelentkezni intézményünkben.

Középiskolai jelentkezési határidő: 2024. február 21.

 

A négyosztályos, illetve nyelvi előkészítő osztályok esetében (8. osztályosok) a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

A hatosztályos gimnáziumi képzés esetében (6. osztályosok) a jelentkezési lapok kitöltése 2023. január végétől a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2022/2023.tanév) menüpont alatt egyéni regisztrációt követően történik.

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól – 28. § értelmében „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.”

A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.

 

A hozott tanulmányi eredmények figyelembevételéhez kérjük a négyosztályos képzés és a nyelvi előkészítő esetében a hetedik év végi és nyolcadik félévi bizonyítvány fénymásolatát.

A hatosztályos gimnáziumi képzésnél az ötödik év végi és hatodik féléves bizonyítványok fénymásolatát kérjük.

Kérjük továbbá a központi írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.

 

A vizsgaszervezés érdekében a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői véleménynek és speciális igények bejelentésére vonatkozó kérelemnek a jelentkezési laphoz csatolása. A szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk a felvételi vizsga során. A kérelem elbírálásáról szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a kérelmezőhöz.

A felvételi elbírálás során a tantárgyi mentességet úgy vesszük figyelembe, hogy a matematika értékelése alól felmentett tanulók esetében a matematika központi felvételi eredménye helyett a négy –és hatévfolyamos képzés esetében a központi magyar nyelv felvételi eredménye, a nyelvi előkészítő évfolyam esetében a központi magyar nyelv felvételi eredménye duplán kerül beszámításra.

 

Oktatott idegen nyelv: angol

 

Az iskola saját kollégiummal (70 fő) rendelkezik.

 

Nyílt napok:

2023. október 25. szerda           8.30

2023. december 8. péntek        8.30

 

A nyílt napok aktuális információi az intézmény honlapján (www.schillergimnazium.hu) megtekinthetők.

Dokumentumok