Nemzetközi német nyelvvizsga (DSD)

Oktatásunk nem titkolt célja, hogy diákjainkat német nyelven magas szinten készítsük fel arra, hogy sikeresen kapcsolódjanak be a gazdasági élet határokon átívelő vérkeringésébe.  Iskolánkban a diákoknak lehetőségük van a német nyelvi diploma (DSD- Deutsches Sprachdiplom) megszerzésére is, immár évek óta DSD- vizsgaközpontként működünk.. A nyolcadikosok a DSD I. (A2/B1 szint), a végzősök pedig a DSD II. (B2/C1 szint) vizsgát tehetik le. A sikeres vizsga pluszpontokat jelent a felsőoktatási felvételi eljárásban, ha valaki pedig német nyelvterületen szeretne továbbtanulni, szintén nagy hasznát látja a bizonyítványnak, hiszen ennek birtokában azonnal elkezdheti tanulmányait, nem kell külön nyelvvizsgát tennie. Ezen túlmenően a nyelvvizsga megszerzése jelentősen megnöveli az esélyeket a magyarországi és a nemzetközi munkaerőpiacon.

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll.

A DSD I. vizsga

A DSD I nyelvvizsgát a 2011/2012. tanév óta szerezhetik meg iskolánk nyolcadikosai. A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 típusú nyelvvizsgának felel meg. Az írásbeli vizsga részei: olvasott szöveg értése (60 perc), hallott szöveg értése (60 perc) és írásbeli kommunikáció (75 perc) egy hétköznapi témáról saját tapasztalat és vélemény bemutatásával, valamint 4 megadott vélemény saját szavakkal történő összefoglalásával.

Az írásbeli vizsgarészeket minden érintett iskolában ugyanazon a napon tartják, általában márciusban, melyeket nem az iskolában, hanem központilag értékelnek. Az írásbeli vizsga után 3-4 héttel, általában áprilisban minden tanuló külön-külön teszi le a szóbeli vizsgát a saját iskolájában. A 15 perces szóbeli vizsgán a tanuló társalgást folytat hétköznapi témákról (pl.: család, szabadidő, hobbi, barátság, háziállatok, iskola, ünnepek), majd előadja az általa kiválasztott és feldolgozott témát. A vizsgabizottság ezután még rövid beszélgetést folytat a diákkal témájáról.

A diplomákat legkésőbb június végéig továbbítják Németországból az iskoláknak.

A DSD II. vizsga

A DSD II. vizsgát a német nyelvű külföldi iskolák kölni központja (ZfA – Zentralstelle für Auslandsschulwesen) szervezi (itt állítják össze és javítják az írásbeli feladatokat, innen delegálják a szóbeli vizsga elnökeit). Magyarországon 38 iskola – köztük a Schiller Gimnázium – diákjai vehetnek részt a vizsgán.

A DSD II vizsga írásbeli részét az egész északi féltekén egy adott időpontban – általában december elején rendezik meg, a szóbeli vizsgákra pedig iskolánkban januárban kerül sor.

A többórás írásbeli vizsgán – melynek feladatai közvetlenül Németországból érkeznek – szövegértési és hallásértési feladatokat kell megoldani, valamint egy adott témáról érvelő fogalmazást kell írni.

A szóbeli vizsgára már hónapokkal korábban (legkésőbb az adott tanév kezdetéig) ki kell választani egy témát, melyből a vizsgázó alaposan felkészül. A vizsgán ezt a témát mutatja be egy prezentáció keretében a vizsgabizottságnak, valamint egy számára ismeretlen központilag meghatározott témáról kell beszélnie adott kulcsszavak alapján (Cluster). Mindkét előadást követően beszélgetést folytat a bizottság tagjaival a témákról.

A szóbeli vizsga eredményét a diák a vizsga napján megtudja, az írásbeli eredmények általában május végén érkeznek meg Németországból az iskolába.

Felkészülés

Iskolánk mindkét szintű vizsgára biztosítja a felkészülést egyrészt tanórákon, másrészt délutáni foglalkozások keretében.

Próbavizsgákat is tartunk, hogy mind a diákok, mind a szülők képet kapjanak a tanuló nyelvi szintjéről. A felkészítést a szaktanárok illetve az iskolában dolgozó német vendégtanár (DSD- koordinátor) végzi. A vizsgára való felkészítés és maga a vizsga tanulóink részére ingyenes, honosítás által Magyarországon elfogadott közép- ill. felsőfokú vizsgának felel meg.