Emelt szintű felkészítések

Általános információk

A 12. év végén a tanulónak legalább öt tantárgyból kell érettségiznie. Az érettségi vizsgát a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján 2005-től közép és emelt szinten teheti le. Az érettségi vizsga egyben felvételi vizsgát is jelent. A felsőoktatási intézmények szakmacsoportonként határozzák meg azt a két tantárgyat, amelynek érettségi eredményét figyelembe veszik, valamint előírják ezekből a tárgyakból a vizsga szintjét is. A felsőoktatási törvény változásával egyre több tárgyból kérnek emelt szintet.

11. és 12. évfolyamon a tanulóknak 31 órája van, ezért a fennmaradó 4 órában biztosítjuk az emelt szintre való felkészítést, amely jelentős többletmunkát igényel. Egy tanuló maximum két tárgyból választhat emelt szintű oktatást.

Folyamatosan induló felkészítéseink

Emelt szintű felkészítést a következő tantárgyakból indítunk:

 • magyar
 • angol
 • matematika
 • informatika
 • biológia
 • történelem
 • német nyelv és irodalom
 • fizika
 • angol
 • kémia
 • testnevelés

A szabadon választható tárgyakból minimum 5 fő jelentkezése esetén indítunk csoportot.

Jelentkezés

Az emelt szintű oktatásra való jelentkezés önkéntes. Természetesen nincs sok értelme olyan tantárgyból emelt szintű oktatásra jelentkezni a tanulónak, amelyből még az alapkövetelményeket sem tudja elfogadható szinten teljesíteni.

Fontos információk

Fontos tudni, hogy a felkészítés szintjétől függetlenül lehet az egyes tantárgyakból közép vagy emelt szinten érettségi vizsgát tenni. Tehát az emelt szintű oktatásban való részvétel nem jelenti azt, hogy emelt szinten kell érettségi vizsgát tenni.

Ha valamely tantárgyból a tanulót emelt és középszinten más-más tanár tanítja, akkor is egyetlen osztályzatot kap félévkor, illetve év végén.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy ha a tanulót felvették a szabadon választott tanítási órára, akkor a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát (azaz meg is lehet bukni az emelt szintű tantárgyból). A jelentkezés két tanévre szól. Indokolt esetben 11. év végén a tanuló a 12. évfolyamra a foglalkozáson való részvételt lemondhatja. A lemondás elfogadása az igazgató hatásköre.