6 évfolyamos gimnázium

Felvételi tájékoztató

0006 Német nemzetiségi kétnyelvű hat évfolyamos gimnázium

A felvehető létszám 90 fő.

 

Várunk minden olyan tanulót, aki hatosztályos gimnáziumi képzésünkben szeretne részt venni.

A hetedik évfolyamtól kezdődően – nyelvtudásuktól függően – a tanulók különböző szinten tanulják a tantárgyakat német nyelven: történelem, földrajz, matematika, német nemzetiségi népismeret, erkölcstan/hittan, testnevelés,  nemzetiségi tánc.

Kilencedik évfolyamtól minden tanuló német nyelven tanulja a fent felsorolt tárgyakat, illetve az óratervben meghatározott tantárgyakat.

 

A központi felvételi eljárás az általános rend szerint történik. A tanulóknak központi felvételi vizsgát (matematika, magyar nyelv) kell írniuk. A központi írásbeli vizsga matematika eredményét a felvételi eljárás során beszámítjuk, a magyar nyelv eredményét nem vesszük figyelembe.  A magyar központi feladatsor helyett német nyelvű szövegértésen alapuló, nemzetiségi ismereteket is tartalmazó feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk. A feladatsor nyelvtani követelménye lefedi az általános iskolák számára kiadott kerettantervek előírásait. A német nyelvet nem tanult tanulók esetében a magyar központi feladatsor eredménye kerül beszámításra.

 

Az 5. osztály év végén és a 6. osztály félévében kapott osztályzatokból átlagot számítunk a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, német nyelv (ha nem tanulta, akkor egy másik idegen nyelv).

 

Elérhető felvételi pontszám: 200 pont.

 

Német nyelvet már tanult tanulók esetében:

Matematika központi írásbeli felvételi          25%     (max. 50 pont)

Német helyi írásbeli felvételi                          25%     (max. 50 pont)

Tanulmányi eredmény                                   50%     (max. 100 pont)

 

Német nyelvet még nem tanult tanulók esetében

Matematika központi írásbeli felvételi          25%     (max. 50 pont)

Magyar központi felvételi                               25%     (max. 50 pont)

Tanulmányi eredmény                                   50%     (max. 100 pont)

 

Elutasítjuk azokat a tanulókat, akiknek a két írásbeli összesített felvételi pontja nem éri el a 40 pontot, illetve tanulmányi átlaguk a megadott tantárgyakból 76 pont alatt van.

 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga matematika részének, a német helyi írásbeli vizsga eredményeinek összesítéséből adódó összpontszáma alapján történik.

A német nyelvet még nem tanult tanulók esetében a magyar központi felvételi eredménye kerül beszámításra.

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól – 28. § értelmében „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.”

A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.

 

Központi felvételi vizsga helye és időpontja:

 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2024. január 20.              szombat              10.00

2024. január 30.              kedd                     14.00 (pótló központi írásbeli felvételi vizsga)

 

Jelentkezési határidő a központi felvételi vizsgára: 2023. november 30.

 

Helyi felvételi vizsga helye és időpontja:

 

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium

2024.február 27.             kedd            15.00   (írásbeli vizsga)

Általános információk

Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium / Friedrich Schiller Gymnasium und Schülerwohnheim

 

Az intézmény egyedi kódszáma (OM azonosító):  200410

Címe:                   2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 21.

Telefon:               26/330-140

E-mail:                gimi1@schillergimnazium.hu

Igazgató és pályaválasztási felelős: Szabóné Bogár Erika

 

Központi felvételi vizsgára 2023. november 30-ig lehet jelentkezni intézményünkben.

Középiskolai jelentkezési határidő: 2024. február 21.

 

A négyosztályos, illetve nyelvi előkészítő osztályok esetében (8. osztályosok) a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.

A hatosztályos gimnáziumi képzés esetében (6. osztályosok) a jelentkezési lapok kitöltése 2023. január végétől a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális beiskolázási időszak (2022/2023.tanév) menüpont alatt egyéni regisztrációt követően történik.

 

A 2011. évi CLXXIX. törvény – a nemzetiségek jogairól – 28. § értelmében „A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.”

A német nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot a jelentkezési laphoz kell csatolni az összes tanulmányi területet illetően. A nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető.

 

A hozott tanulmányi eredmények figyelembevételéhez kérjük a négyosztályos képzés és a nyelvi előkészítő esetében a hetedik év végi és nyolcadik félévi bizonyítvány fénymásolatát.

A hatosztályos gimnáziumi képzésnél az ötödik év végi és hatodik féléves bizonyítványok fénymásolatát kérjük.

Kérjük továbbá a központi írásbeli vizsga értékelő lapjának másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.

 

A vizsgaszervezés érdekében a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői véleménynek és speciális igények bejelentésére vonatkozó kérelemnek a jelentkezési laphoz csatolása. A szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk a felvételi vizsga során. A kérelem elbírálásáról szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt eljuttatjuk a kérelmezőhöz.

A felvételi elbírálás során a tantárgyi mentességet úgy vesszük figyelembe, hogy a matematika értékelése alól felmentett tanulók esetében a matematika központi felvételi eredménye helyett a négy –és hatévfolyamos képzés esetében a központi magyar nyelv felvételi eredménye, a nyelvi előkészítő évfolyam esetében a központi magyar nyelv felvételi eredménye duplán kerül beszámításra.

 

Oktatott idegen nyelv: angol

 

Az iskola saját kollégiummal (70 fő) rendelkezik.

 

Nyílt napok:

2023. október 25. szerda          8.30

2023. december 8. péntek       8.30

 

A nyílt napok aktuális információi az intézmény honlapján (www.schillergimnazium.hu) megtekinthetők.

Dokumentumok